SATA L-type plug to eSATA I-type plug

eSATA / SATA I / II / III Standard 1.5 /3 / 6 GBit/s

SATA L-type plug to eSATA I-type plug

High quality cable shielded

eSATA I-type plug to eSATA I-type plug

eSATA I / II / III Standard 1.5 /3 / 6 GBit/s

eSATA I-type plug to eSATA I-type plug

High quality cable shielded

eSATA I-type + USB plug -> eSATA I-type

eSATA / SATA I / II / III Standard 1.5 /3 / 6 GBit/s High quality cable shielded